देवदह नगरपालिका

कोभिड(१९ ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाल फर्किन प्रतिक्षारत र फर्किएका देवदह नगरपालिका वासीहरुको सूचना संकलनका लागि तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रश्नावली |

Devdaha Municipality – Data Usages and Privacy

We ExcelTech strictly take care of data provided by all the people and take all the responsibility of any data break. The data will be used to arrange any possible means of bringing any citizens of Devdaha Municipality back Home.

व्यक्तिगत विवरण

* अनिवार्य लेख्नुहोस

[forminator_form id=”1626″]